Advokatfirman Grönvall

Välkommen till oss

Vi är en advokatbyrå verksam inom många områden men med specialinriktning mot affärsjuridiska och fastighetsrelaterade frågor.
För ytterligare information om hur vi kan hjälpa Dig och/eller Ditt företag gå vidare in under rubriken Verksamhet/rättsområden.

Under rubriken Rättsskydd/rättshjälp finns information om möjligheter till bistånd för advokatarvode från försäkringsbolag samt staten.

Om Du vill veta mer om vilka som är verksamma vid advokatfirman eller önskar kontaktuppgifter till en speciell person finner Du informationen under rubriken Medarbetare.

Vet Du inte var vårt kontor ligger, hittar Du en beskrivning under rubriken Hitta till oss samt även våra kontaktuppgifter under rubriken Kontakta oss.

Vi kan t ex hjälpa Dig eller Ditt företag att:

 • granska, skriva och säga upp avtal av allahanda slag (allmän affärsjuridik),
 • driva tvister och andra ärenden i domstol och skiljenämnd,
 • handlägga tvister om fel i fastighet (fastighetsjuridik),
 • handlägga entreprenadtvister (fastighetsjuridik),
 • hantera mål och ärenden i miljörättsliga frågor (miljörätt),
 • handlägga tvister om arvsrättsliga frågor,
 • genomföra bodelningar och lösa andra familjerättsliga tvister om t ex boende, umgänge och underhåll (familjerätt),
 • åta oss uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare (familjerätt),
 • företräda dig som leverantör i upphandlingsärenden om överprövning eller skadestånd,
 • handlägga tvister med arbetsgivaren (arbetsrätt),
 • handlägga frågor om uppsägningar av arbetstagare (arbetsrätt),
 • åtaga oss uppdrag som Ditt biträde i fråga om LVU, LVM, LRV och LPT samt
 • åtaga oss uppdrag som Din offentlige försvarare eller Ditt målsägandebiträde (brottmål)

Nedan finns information om de rättsområden Advokatfirman huvudsakligen är verksam inom.

Kontakt & hitta hit

Advokatfirman Grönvall Handelsbolag

Postadress: Box 10248, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress Kungsbacka: Nygatan 5
Besöksadress Mölndal: Flöjelbergsgatan 20 B (endast tidsbokning)
Besöksadress Torekov: Litorinavägen 17 (endast tidsbokning)

Telefon: 0300-190 50 och 031-701 09 50
Telefax: 0300-107 53

Mail: info@advokatfirmangronvall.se

12 + 10 =