LVU/LVM/LRV/LPT

Ärenden om tvångsomhändertaganden av Barn (LVU), tvångsvård av missbrukare (LVM) samt tvångsvård av psykiskt sjuka (LRV och LPT) handläggs av förvaltningsrätt.

I sådana mål brukar barnet och dennes föräldrar, missbrukaren och den psykiskt sjuka företrädas av ombud. Det allmänna står för arvodet för de ombud som utses.

Advokaterna Jan Breikss, Niclas Björmander och William Kjellberg är verksamma som ombud i LVU, LVM, LRV och LPT.<< gå tillbaka