Brottmål

I brottmål ges juridisk hjälp främst i form av uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. För det fall att domstolen inte tycker att det behövs en offentlig försvarare kan en privat försvarare bli aktuellt. Ersättning för privat försvarare från staten kan som huvudregel bli aktuell endast om den tilltalade frikänns från anklagelserna.

 

Vi kan även ge konsultationer beträffande frågor om brott även om det ännu inte finns något ärende hos polis, åklagare eller domstol.

 

Advokaterna Jan Breikss, William Kjellberg och Niclas Björmander är verksamma som offentliga försvarare och målsägandebiträden.<< gå tillbaka