Fastighetsjuridik

Fastighetsinnehav aktualiserar ett flertal olika spörsmål.

Köp eller försäljning av fastighet är formbundet och kontrakt och köpebrev måste upprättas. Lagfart skall sökas, köparen fullfölja sin undersökningsplikt och säljaren upplysa om vad denne vet om fastigheten.

 

Vi kan vara behjälpliga med upprättande av kontrakt för både kommersiella och privata fastigheter. Vi fungerar även som ombud för säljare eller köpare om tvist uppstår.

 

Som fastighetsägare skall sedan behövliga tillstånd sökas för eventuella byggnationer, är tomten stor kan avstyckning bli aktuellt och rättigheter behövas ansökas om hos lantmäteriet. Gemensamhetsanläggningar för vägar och vatten mm kan vidare behövas.

 

Vi kan biträda och hjälpa till med lantmäteriåtgärder.

 

Som fastighetsägare har man vidare skyldighet att inte störa sina grannar. Vissa åtgärder och verksamheter kräver till exempel tillstånd mm.


För störningar från fastigheter i form av utsläpp mm är miljöbalken tillämplig, mer information om detta återfinns under
Miljörätt.<< gå tillbaka